UFABET

UFABET

‘Backbeat’ สร้างใหม่ของ Beatles ยุคแรก

'Backbeat' สร้างใหม่ของ Beatles ยุคแรก

Craig Schwartz เมื่อคุณเสียชีวิตเมื่ออายุ 21 ปี คุณยังคงทิ้งคำถามมากมายไว้บนราวตากผ้า นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Stuart Sutcliffe ซึ่งเป็น “วงที่ห้า” ของ Beatle ที่มีความรักกับ Astrid...

Continue reading...